Doneren

Wij zouden het bijzonder waarderen wanneer u onze vereniging en haar activiteiten wilt ondersteunen door donateur te worden van studentenvereniging IQRA. Dit stelt ons in staat om onze activiteiten ook komend jaar weer te realiseren. Hiervoor kunt i een e-mail sturen naar info@svIQRA.nl

U kunt ook een eenmalige donatie overmaken naar:

NL75 INGB 0002 0513 84

ten name van Studentenvereniging IQRA.

Onze sponsoren