Over IQRA

Ontstaansgeschiedenis

Studentenvereniging IQRA (SV IQRA) is opgericht in 1996 als een studentengezelligheidsvereniging die geïnspireerd is door de basisprinces van de islamitische traditie. De vereniging werd een ontmoetingsplaats voor studenten uit allerlei studies en milieus die niet alleen gezelligheid zochten, maar zich ook wilden ontplooien. Nog steeds vormen deze principes in combinatie met tradities opgebouwd in de afgelopen 20 jaar, het hedendaagse karakter van IQRA.​


Onze missie

  • Een platform bieden aan moslimstudenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zodat ze samenkomen en compassie, liefde en kracht in elkaar vinden.

  • Evenementen organiseren die de religieuze en culturele traditie van onze leden verkennen op een wijze die passend is bij onze academische situering, echter zonder de emotionele en spirituele dimensie te verwaarlozen.

  • Een springplank vormen voor moslimjongeren door ze te bewapenen tegen islamofobie, racisme en discriminatie op campus, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

  • Zich in zetten voor meer moslims op de universiteit met minder uitval en betere prestaties d.m.v. betere voorbereiding en begeleiding.

Organisatiestructuur

De vereniging bestaat uit drie organen:

Het bestuur

Het bestuur is er voor 1 collegejaar in beginsel, maar het staat bestuursleden vrij om na een jaar wederom als bestuurslid te solliciteren. 

Commissies

De commissies helpen het bestuur hun jaardoelen te realiseren. Deze zijn er dus ook voor 1 collegejaar.  Het bestuur kan naar eigen inzicht commissies inrichten.

De Raad van Toezicht en Advies

De Raad is belast met het houden van toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vergadering ter bescherming van de lange termijn doelen, belangen, en identiteit van de vereniging.