Ereleden

IQRA heeft gedurende haar hele bestaan verschillende ereleden en erevoorzitters gekend. Deze ereleden hebben het erelidmaatschap aangeboden gekregen, omdat zij zich tijdens en na hun studie voor IQRA hebben ingezet. Het erelidmaatschap is een bewijs van verdienste.

De ereleden staan het bestuur van SV IQRA met raad en daad bij. Zij geven advies bij zaken die binnen de vereniging spelen. Zo hebben de ereleden geholpen bij het opzetten van het alumnilidmaatschap en de regeling rond de bestuursbeurzen van de EUR. De ereleden zijn vaak aanwezig bij de Algemene Ledenvergaderingen, waar zij ook hun mening kunnen geven. Daarnaast zijn de ereleden ook aanwezig bij gezelligheidsactiviteiten, zoals de jaarlijkse BBQ en activiteiten tijdens de Eurekaweek.