Studentenvereniging IQRA (SV IQRA) is opgericht in 1996 als een studentengezelligheidsvereniging die geïnspireerd is door de basisprinces van de islamitische traditie. De vereniging werd een ontmoetingsplaats voor allochtone studenten uit allerlei studies en milieus die niet alleen gezelligheid zochten, maar zich ook wilden ontplooien. Nog steeds vormen deze principes in combinatie met tradities opgebouwd in de afgelopen 20 jaar, het hedendaagse karakter van IQRA.

IQRA telt momenteel een kleine 200 leden. Hiermee is zij de grootste multiculturele vereniging die vooral moslimstudenten samenbrengt in Nederland. Met 200 leden is het mogelijk om diverse grote activiteiten te organiseren en tegelijkertijd veel leden goed te leren kennen. Onze vereniging telt op dit moment twaalf gemengde commissies en meerdere gemengde en ongemengde gezelschappen. Daarnaast zijn er ook jaarclubs actief.

Meer informatie is te vinden op deze website, voor verdere vragen kunt u mailen naar info@svIQRA.nl

Onze sponsoren