Onze kerndoelen


NET(WERK)

Ons geloof inspireert ons onze leden te helpen bij het verbeteren van hun economische positie ten opzichte van eerdere generaties. Daarom hebben wij het verbeteren van hun arbeidskansen en het vergroten van hun netwerk als doel. We brengen onze leden positief in beeld bij werkgevers en recruiters, leren hen vaardigheden die werk vinden vergemakkelijken en verbinden leden met elkaar.

RELIGIE & CULTUUR

Ons geloof inspireert ons onze religieuze en culturele identiteit te vormen en te versterken. In een tijd waarin diezelfde identiteit vaak negatief geduid wordt, brengen wij juist de schoonheid ervan in beeld. Dit doen wij op een wijze die onze identiteit wortelt in de huidige maatschappij en in de bredere menselijke traditie.

STUDIE

Ons geloof inspireert ons onze leden bij te staan, zodat ze academisch beter presteren. Vooral leden die als pionierstudenten een van de eerste van hun familie zijn die op een universiteit studeren, waarderen het wanneer we hen wegwijs maken in het hoger onderwijs, hen helpen met het behalen van hun leerdoelen en hindernissen als gevolg van racisme en islamofobie bestrijden.

Onze sponsoren