top of page
Image by Zahid Lilani

Het ontstaan van

IQRA

Studentenvereniging IQRA (SV IQRA) is opgericht in 1996 als een studentengezelligheidsvereniging die geïnspireerd is door de basisprincipes van de islamitische traditie. De vereniging werd een ontmoetingsplaats voor studenten uit allerlei studies en milieus die niet alleen gezelligheid zochten, maar zich ook wilden ontplooien. Nog steeds vormen deze principes in combinatie met tradities opgebouwd in de afgelopen 25 jaar, het hedendaagse karakter van IQRA.​

Onze missie

Onze organisatiestructuur

De Raad van Toezicht &

Advies

De Raad is belast met het houden van toezicht op het bestuur en het houden van toezicht op de algemene gang van zaken binnen de vergaderingen ter bescherming van de lange termijn doelen, belangen en identiteit van de vereniging.

De teams

Events

team

De eventscommissie organiseert de activiteiten van sv IQRA . Wanneer je als commissielid voor events aan de slag gaat, ben je betrokken bij het organiseren van een breed scala aan verschillende activiteiten. Voor de activiteiten van de eventscommissie geldt in principe dat alles mogelijk is, van barbecues tot movie nights en vele andere soorten meetups en activiteiten. Daarnaast help je met het organiseren van cursussen, educatieve events en lezingen over relevante actuele en islamitische onderwerpen. 
bottom of page