top of page
Image by Zahid Lilani

Het ontstaan van

IQRA

Studentenvereniging IQRA (SV IQRA) is opgericht in 1996 als een studentengezelligheidsvereniging die geïnspireerd is door de basisprincipes van de islamitische traditie. De vereniging werd een ontmoetingsplaats voor studenten uit allerlei studies en milieus die niet alleen gezelligheid zochten, maar zich ook wilden ontplooien. Nog steeds vormen deze principes in combinatie met tradities opgebouwd in de afgelopen 25 jaar, het hedendaagse karakter van IQRA.​

Onze missie

Onze organisatiestructuur

De Raad van Toezicht &

Advies

De Raad is belast met het houden van toezicht op het bestuur en het houden van toezicht op de algemene gang van zaken binnen de vergaderingen ter bescherming van de lange termijn doelen, belangen en identiteit van de vereniging.

De Teams

Events

team

De events team organiseert de activiteiten van sv IQRA . Wanneer je als teamlid voor events aan de slag gaat, ben je betrokken bij het organiseren van een breed scala aan verschillende activiteiten. Voor de activiteiten van het events team geldt in principe dat alles mogelijk is, van barbecues tot movie nights en vele andere soorten meetups en activiteiten. Daarnaast help je met het organiseren van cursussen, educatieve events en lezingen over relevante actuele en islamitische onderwerpen. 

Het huidige bestuur

Voorzitter

Achraf Taouil

Bestuurslid Internationaal

Elif Aktaş

Bestuurslid externe betrekkingen

Rami Elorabi

Vice-voorzitter

Ibtisaam Ait el Bachir

Bestuurslid liefdadigheid

Simra Eqamuddin

Penningmeester

Youssef Boutkabout

Bestuurslid PR & Marketing

Sami Ibourk El Idrissi

bottom of page