top of page
Image by Zahid Lilani

Het ontstaan van

IQRA

Studentenvereniging IQRA (SV IQRA) is opgericht in 1996 als een studentengezelligheidsvereniging die geïnspireerd is door de basisprincipes van de islamitische traditie. De vereniging werd een ontmoetingsplaats voor studenten uit allerlei studies en milieus die niet alleen gezelligheid zochten, maar zich ook wilden ontplooien. Nog steeds vormen deze principes in combinatie met tradities opgebouwd in de afgelopen 25 jaar, het hedendaagse karakter van IQRA.​

Onze missie

De Raad van Toezicht & Advies

De Raad van Toezicht & Advies (RvTA) is belast met het houden van toezicht op het bestuur en het houden van toezicht op de algemene gang van zaken binnen de vergaderingen ter bescherming van de lange termijn doelen, belangen en identiteit van de vereniging.

Team Educatief

Team Educatief organiseert de educatieve activiteiten van sv IQRA . Wanneer je als teamlid voor dit team aan de slag gaat, ben je betrokken bij het organiseren van een breed scala aan verschillende activiteiten. Je bent betrokken bij de coördinatie van cursussen, educatieve evenementen en lezingen die zich richten op actuele en relevante islamitische onderwerpen, waarbij de nadruk ligt op de intersectie tussen academische kennis en de islam.

Het Bestuur

Studiejaar 2023-2024

Sami

Ibourk el Idrissi

  • LinkedIn

Voorzitter | Team Bestuur

Simra

Eqamuddin

  • LinkedIn

PR & Marketing  | Team Marketing

Walid 

Touimi Benjelloun

  • LinkedIn

Events | Team Activiteiten

Youssef 

Boutkabout

  • LinkedIn

Vicevoorzitter | Team Bestuur

bottom of page